ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Giới thiệu

 
1.1 Chúng tôi là shop mỹ phẩm nội địa tại Tp.HCM chuyên phân phối hàng Nhật và Hàn, giới thiệu sản phẩm và giao dịch thông qua website  www.cowslip.vn.
 
1.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này áp dụng cho tất cả sản phẩm  đã được cung cấp cũng như theo yêu cầu mua hàng của quý khách. Khi đồng ý đặt mua hàng, quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 

2. Quy định về khách hàng

 
Cowslip Cosmetics là đơn vị quản lý của website Cowslip. Chúng tôi phục vụ tất cả các cá nhân có nhu cầu làm đẹp đang sinh sống và làm việc tại lãnh thổ Việt Nam. Đặc biệt, các khách hàng ở Thành phố Hồ 
Chí Minh sẽ có lợi thế về việc test thử sản phẩm cũng như là thời gian giao hàng được nhanh chóng.
 

3. Hiệu lực

 
3.1 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được áp dụng cho tất cả các đơn hàng được phát sinh do khách hàng đặt hàng trực tiếp trên website cũng như là thông qua các hình thức mua hàng qua điện thoại hay thông qua cửa hàng.
3.2 Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ khống chế các điều khoản dưới sự thoả thuận giữa Cowslip Cosmetics và người mua hàng. Chúng tôi sẽ cam kết thực hiện đúng, đủ theo như sự thống nhất đã có trước đó.
3.3 Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều Khoản và Điều Kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.
 

4. Hình thành đơn hàng

 
Quý khách tiến hành đặt hàng trên website hoặc liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên lạc được cung cấp trước đó. Cowslip Cosmetics sẽ cắt cử nhân viên tư vấn tận nơi cho quý khách hàng về công dụng sản phẩm, sự phù hợp cho các loại da khác nhau, cách sử dụng hiệu quả, chính sách giao hàng… Nếu có thắc mắc nào khác, vui lòng tìm hiểu cụ thể trong từng chính sách chăm sóc khách hàng mà Cowslip Cosmetics đề ra.
 

5. Giao hàng

 
5.1 Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà quý khách hàng yêu cầu trong form đặt hàng.
 
5.2 Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho quý khách tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng và bảo quản đúng theo quy định chính sách của shop.
 
5.3 Chúng tôi sẽ cho quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, các khoản nợ, chi phí, thiệt hại, hoặc cước phí phát sinh từ việc giao hàng trễ.
 
5.4 Khi hàng được giao, quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng. Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này quý khách cần nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.
 
5.5 Mọi sự rủi ro sẽ do quý khách chịu trách nhiệm khi hàng đã giao, trừ trường hợp việc giao hàng bị hoãn vì quý khách vi phạm nghĩa vụ được nêu ra trong điều kiện cụ thể, chịu trách nhiệm rủi ro sẽ được chuyển giao vào ngày giao hàng. Kể từ khi mọi rủi ro về sản phẩm được chuyển giao cho quý khách, chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về tổn thất hay hư hại của sản phẩm đó.
 

6. Giới hạn chịu trách nhiệm

 
Điều khoản  này có hiệu lực trên cả các điều khoản khác và đưa ra toàn bộ các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, và là biện pháp xử lý duy nhất và độc quyền cho:
 
a) việc thi hành, không thi hành, mục đích thi hành hoặc chậm trễ trong việc thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc Hợp Đồng hoặc trên trang Web (hay bất cứ thành phần nào của nó); hoặc
 
b) nếu không liên quan đến các Điều Khoản và Điều Kiện hoặc tham gia vào hoặc thi hành các Điều Khoản và Điều Kiện này.
 

7. Các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của chúng tôi (Điều khoản về Bất Khả Kháng)

 
7.1 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện giao hàng do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của 1 bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển (“Trường hợp Bất Khả Kháng”), mặc cho những trường hợp đó có thể lường trước được.
 
7.2 Hoặc là quý khách hoặc là chúng tôi có thể chấm dứt vận chuyển đơn hàng ngay lập tức bằng văn bản thông báo cho bên kia biết khi các “Trường hợp Bất Khả Kháng” kéo dài 2 ngày làm việc hoặc hơn. Trong trường hợp này, không bên nào sẽ chịu trách nhiệm cho bên nào cả khi đơn hàng được huỷ (ngoài trường hợp hoàn trả lại tiền mà quý khách đã thanh toán nhưng chưa nhận sản phẩm).
 
7.3 Nếu chúng tôi có đơn hàng giao các sản phẩm giống nhau hoặc tương tự cho nhiều hơn 1 khách hàng và chúng tôi không thể thực hiện nghĩa vụ giao hàng cho quý khách vì các Trường hợp Bất Khả Kháng, chúng tôi có toàn quyền quyết định sẽ thực hiện hợp hợp đồng nào và thực hiện đến mức độ nào.
 

8. Thông báo

 
8.1 Bất cứ thông báo nào liên quan đơn hàng sẽ ở hình thức văn bản và có thể sẽ được sử dụng cho giao hàng cá nhân, trả trước, hoặc thư bảo đảm, hoặc bằng email được gửi đến địa chỉ bưu điện hay địa chỉ email của nhưng bên liên quan.
 
8.2 Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận. Để có thể chứng minh được dịch vụ đã hoàn tất, phải có đủ minh chứng là thư hoặc email được gửi đến đúng địa chỉ và nếu có thể, gửi qua dịch vụ trả trước hoặc thư bảo đảm hoặc thông báo thư đã được gửi.
 

9. Các vấn đề chung

 
9.1 Chúng tôi sẽ lưu giữ đơn đặt hàng của quý khách và các Điều Khoản và Điều Kiện này vài năm sau khi đã chấp nhận đơn hàng của quý khách. Tuy nhiên, để quý khách có thể tham khảo thêm về sau, chúng tôi khuyên rằng quý khách nên in một bản sao của các Điều Khoản và Điều Kiện này, Đơn Hàng, Công Nhận Đơn Hàng và Xác Nhận Đơn Hàng.
 
9.2 Không có sự thất bại hay chậm trễ nào do chúng tôi hay quý khách gây ra trong việc thực hiện quyền theo các Điều Khoản và Điều Kiện này được coi là từ bỏ quyền lợi hoặc mở rộng ra hoặc tác động đến các vấn đề về sau hay ảnh hưởng đến các quyền hay các biện pháp khắc phục liên quan đến nó hoặc thay đổi hay hạn chế quyền lợi của quý khách theo các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo cam kết trước đó.
 
9.3 Nếu có bất kỳ mục nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc trong thoả thuận có khả năng bị tuyên bố trước bất kỳ tòa án có thẩm quyền là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì những mục đó sẽ không có ảnh hưởng gì đến các mục khác hay 1 phần của các mục khác. Tất cả các mục khách đều tiếp tục có hiệu lực thi hành miễn là các Điều Khoản và Điều Kiện  vẫn còn có hiệu lực thi hành.

 
10. Sửa đổi trong các Điều Khoản và Điều Kiện chung

 
Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ được đăng trên mạng. Tuy nhiên, việc tiếp tục sử dụng trang Web sẽ được coi như là quý khách đã chấp nhận các Điều Khoản và Điều Kiện mới đó.